1. Je Borsatoweblog-account is een gratis onderdeel van je lidmaatschap op Club Borsato, vanaf nu kortweg fanclub genoemd. 

2. Bij het aangaan van je lidmaatschap ben je verplicht het lidmaatschapsgeld te betalen. Betaal je niet binnen tien dagen na het aangaan van de overeenkomst, dat wordt je weblog op inactief gezet. Betaal je vervolgens binnen 3 weken, dan kun je weer verder loggen. Betaal je niet, dan wordt je weblog verwijderd.

3. Zolang je Borsatoweblog actief is, mag de fanclub je email sturen met nieuws, aanbiedingen of tips van haarzelf of haar partners. Je ontvangt deze mailtjes niet meer als je stopt met je Borsatoweblog en/of je lidmaatschap op de fanclub beëindigd.

4. Jij bent en blijft aansprakelijk voor de inhoud van je Borsatoweblog. Instanties die ons benaderen over jouw weblog sturen we naar je door. Reageer je niet dan riskeer je verwijdering van je Borsatoweblog. Denk hierbij ook aan het schenden van auteursrechten. O.a. teksten, foto's, beeld en muziek mogen alleen gebruikt worden met toestemming van de rechtmatige eigenaar.

5. De fanclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door jouw weblog. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (technische) problemen aan onze kant.

6. De fanclub behoudt zich het recht voor je Borsatoweblog te verwijderen of op non-actief te zetten als de inhoud daartoe aanleiding geeft. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: (kinder) porno - racistische uitingen – bedreigingen - kwetsende/beledigende content. Dit geldt tevens voor de te kiezen lognaam, deze kan geweigerd worden. Borsatowebloggers die zich aan de algemeen geldende fatsoensnormen houden hebben uiteraard niets te vrezen. 

7. De Borsatoweblogjes zijn uitsluitend voor de leden van de fanclub.  Besluit je je lidmaatschap te beëindigen of betaal je je lidmaatschap niet, dan houdt je weblog op te bestaan. Zorg dat je je content op je computer hebt opgeslagen, voor dat hij verwijderd wordt.

8. Alles wat er op je Borsatoweblog staat is van jou en blijft van jou. De fanclub heeft geen enkel recht dit te verkopen aan derden.

9. De fanclub behoudt zich het recht wanneer er nieuws is met voor haar hoge prioriteit, dit in een lichtkrant bovenin beeld te laten verschijnen op alle weblogjes. Dit zal incidenteel voorkomen en is niet uit te zetten.